SAT (Servei d’assistència tècnica)

aireItchart disposa d’un equip de tècnics especialistes en reparació d’equips d’aire condicionat, fred industrial i tractament d’aire. Les millors marques ens atorguen la seva confiança. Això ens permet localitzar avaries específiques de cada model i poder substituir les peces en mal estat per recanvis originals.