Calefaccio i gas

Servei d’instal·lació, reparació i manteniment dels diferents sistemes de calefacció en habitatges, comerços i industries.

Calefacció:

 • Instal·lacions de calefacció amb calderes mixtes de condensació a gas natural o gasoil d’última generació
 • Instal·lació de calderes de Biomasa utilitzant combustibles naturals com pélets, ossos d’olives o residuus forestals
 • Instal·lació de calefacció amb radiadors de planxa, alumini o ferro fós, amb xarxa de distribució de canonades de polietilè o coure empotrada o en superficie. Comandaments inteligents amb termostats modulants amb cable o WIFI
 • Instal·lació de radiadors elèctrics de baix consum mitjançant xarxa eléctrica i comandaments per gestió del consum.
 • Instal·lació de calefacció mitjantçant terra radiant amb distribució per colectors i comandaments zonificats
 • Instal·lació d’equips d’aerotèrmia de baix consum amb distribució del calor amb fancoils o radiadors d’alt rendiment.
 • Instal·lació de sistemes de control intel·ligent de temperaturas i consums
 • Reparació i manteniment de calderes de gas natural i gasoil (servei multimarca)

Gas:

 • Instal·lació, reparació i manteniment d’instal.lacions de gas natural i propà en habitatges, comerços i industries
 • Renovació i adequació d’instal.lacions antigues de gas natural en comunitats de veïns
 • Substitució de bateries antigues de gas
 • Gestions per legalització, altes i baixes de gas natural

ContactaR

Qualsevol tipus de consultes

Borsa de treball

Envia’ns el teu currículum