Climatització

Instal·lacions Itchart s’ha consolidat al llarg dels últims anys com a empresa destacada dins el sector de la climatització, realitzant treballs de gran qualitat i innovació, buscant i estudiant noves tecnologies que puguin aportar una major eficàcia i rendibilitat als nostres clients.

A Itchart realitzem projectes de climatització en base a les necessitats dels nostres clients. Oferim la nostra experiència i assessorament professional a l’hora d’escollir els productes, marques i models que més s’ajusten als gustos i economia d’uns clients que cada dia confien més en les nostres possibilitats.

Instal·lacions

Instal.lacions Itchart, disposa de l’equip humà, suport tècnic i estructura suficient amb capacitat per oferir serveis que donen continuïtat i materialitzen de forma pràctica qualsevol tipus d’instal·lació, des de la realització d’un estudi inicial, adaptant-se a les necessitats de cadascun dels nostres clients de forma personalitzada, fins al disseny de projectes i a la seva posterior execució.

En aquesta línia de serveis posem a disposició dels nostres clients els més significatius i de més valor afegit:

Tipus de climatització

 • Sistema d’expansió directa:
 • – Splits de paret, terra i sostre
 • – Splits de conductes amb la xarxa de distribució i la seva difusió d’aire
 • Sistema de volum de refrigerant variable (VRV)
 • Sistema aigua / aire (plantes refredadores, climatitzadors i fancoils)

Tipus de calefaccions

 • Calefacció per gas (caldera, generadors de calor)
 • Calefacció radiant (radiadors, terra radiant)
 • Bomba de calor (sistemes d’aire condicionat)
 • Calefacció eléctrica

Tipus de ventilacions

 • Ventilació natural (passos d’aire)
 • Ventilació mecànica (ventiladors, extractors)
 • Recuperadors de calor (renovació d’aire sense malgastar energia de l’interior del local)

Enginyeria

Un servei creat per donar suport tècnic a totes les activitats que proposem en la nostra oferta. Instal.lacions Itchart ofereix assessorament tècnic, integrat per professionals amb àmplia experiència en el sector de les instal·lacions i del manteniment, capacitats per exercir amb solvència aquestes funcions de suport.

Comptant amb un equip qualificat podem oferir als nostres clients una gamma completa de serveis específics, que poden agregar com a complement d’alt valor afegit al nostre pla de manteniment, o bé utilitzar independentment d’aquests com una utilitat alternativa.

Entre aquests serveis destaquem els que ens sol·liciten amb més freqüència:

 • Informes de situació i estat d’instal·lacions existents.
 • Estudis de viabilitat de solucions alternatives a instal·lacions existents.
 • Projectes de reforma d’instal·lacions existents.
 • Projectes de legalització d’instal·lacions existents o noves.
 • Projectes bàsics i d’execució de noves instal·lacions.

Serveis Postvenda

El manteniment d’una instal·lació és molt important no només per allargar el seu funcionament, sinó també per obtenir la seva màxima eficàcia, seguretat i rendibilitat.

Instal.lacions Itchart, disposa d’un ampli equip per realitzar aquests treballs de manteniment preventiu en qualsevol tipus d’instal·lació.

A més, el nostre departament de Servei d’Assistència Tècnica (SAT) compta amb experts qualificats, per actuar i solucionar, d’una forma àgil i eficaç, tot tipus de problemes i reparacions que puguin sorgir en les instal·lacions.

Manteniment Preventiu

Estructurat mitjançant l’aplicació de protocols contrastats d’accions sistemàtiques a desenvolupar segons la “Planificació del Manteniment” prevista a cada instal·lació, dissenyats a mida per a cadascuna d’elles amb l’objectiu d’aconseguir el correcte funcionament i la màxima longevitat i utilitat de les instal·lacions i els seus equips components, amb la millor eficiència i rendiment energètic assolible i amb el major nivell de prevenció d’agressions al medi ambient.

Manteniment Predictiu

Basat en l’aplicació de procediments d’eficiència comprovada mitjançant l’anàlisi periòdic de l’estat de les instal·lacions i equips a mantenir. En el control sistemàtic de les desviacions dels principals paràmetres de funcionament dels diferents equips i sistemes. A partir d’aquest control, es generen els informes periòdics precisos que fan possible la programació d’intervencions preventives o correctives, per a esmenar les anomalies abans que arribin a transformar-se en avaries o deficiències de major entitat.

Els informes resultants de l’activitat predictiva proposaran, a més, en els casos en què resulti necessari, totes aquelles modificacions o substitucions d’elements de les instal·lacions i equips que es considerin convenients per tal d’optimitzar els sistemes i aconseguir una millor planificació del servei, de cara a la prevenció d’incidències i parades indesitjades en les instal·lacions, així com per adequar les mateixes a la normativa i reglamentació vigent en cada moment.

Manteniment Correctiu

Comprèn l’atenció urgent a totes les avaries que puguin produir-se en les instal·lacions, amb l’objectiu que aquestes recuperin la seva condició de funcionament correcte en el menor termini de temps possible, en funció de la complexitat de les causes d’anomalia que s’ocasioni.

Aquest tipus de manteniments és el més especialitzat ja que es necessiten més mitjans tècnics per poder dur a terme aquestes mesures i saber interpretar-los correctament amb elevats coneixements en la matèria per poder donar un veredicte, els quals sempre, són comunicats als usuaris abans de realitzar cap acció correctora.

Avantatges del contracte de manteniment

Estalvi econòmic
Es basa en l’estalvi energètic
Una instal·lació en perfectes condicions té un consum de fins a un 30% menys

Durabilitat dels aparells
Amb un bon servei preventiu allargarem la vida útil i obtindrem un rendiment òptim dels equips

Servei sense interrupcions
Assegurem la continuïtat del funcionament de la seva instal·lació, evitant incomoditats i assegurant el seu confort en la instal·lació

ContactaR

Qualsevol tipus de consultes

Borsa de treball

Envia’ns el teu currículum