Electricitat i domotica

Les instal·lacions elèctriques han sigut, des de l’inici de la nostra activitat, una de les nostres especialitats.
Ja des dels anys 60 vam començar a realitzar instal·lacions elèctriques en vivendes de nova construcció, així com reparacions i treballs de manteniment tant en particulars com en comerços i empreses de diferents sectors.

Els nostres serveis en electricitat:

 • Instal·lacions, reparacions i manteniment d’instal·lacions en habitatges, comunitats de veïns, locals comercials i petita, mitjana i gran empresa
 • Instal·lacions en promocions d’habitatges d’obra nova o reforma
 • Actualització d’instal·lacions antigues
 • Programació, gestió i desemvolupament de projectes d’eficiència energética
 • Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a particulars, empreses i comunitats de veïns
 • Projectes d’il·luminació tècnica i decorativa per interiors i exteriors
 • Quadres, subquadres elèctrics i centralitzacions de comptadors
 • Certificats elèctrics BT i legalitzacions

Actualment aquests tipus d’instal·lacions estan molt lligades a l’estalvi energètic. Els sistemes d’eficiència energètica juntament amb la domòtica exigeixen a les empreses instal·ladores un grau de formació i especialització important.

Serveis de domòtica:

 • Instal·lació i manteniment de sistemes domòtics d’integració KNX. Som PARTNER KNX.
 • Instal·lació d’altres sistemes domòtics actuals: DELTADORE
 • Instal·lació de sistemes d’automatització i control en diferents àmbits: il·luminació, persianes, seguretat i vigilancia, climatització, so, xarxes wifi, accessos…
 • Assessorament i formació als clients dels sistemes domòtics instal·lats per facilitar l’ús i aprofitament de totes les seves possibilitats
 • Projectes i disseny d’instal·lacions domòtiques adaptant-les a les necessitats reals del client

ContactaR

Qualsevol tipus de consultes

Borsa de treball

Envia’ns el teu currículum